Kızılay Maden Suları’nın içerisinde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunuyor mu?

Hayır bulunmuyor. Ürünlerimiz düzenli olarak üretim ve piyasa koşullarında denetlenmekte ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında temel mineral parametreleri, ağır metaller gibi bulaşanlar, mikrobiyolojik parametreler ve duyusal özellikleri açısından analize tabi tutulmaktadır. Yapılan tüm değerlendirmelerde ürünlerimiz “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine "UYGUN"dur.