Kızılay Maden Suyu’nun içerisinde arsenik var mı?

Bu iddia doğruyu yansıtmamaktadır. İddialara konu olan analiz sonucu, Kızılay Maden Suları’na bildirildiği andan itibaren itiraz başvurusu yapılmış ve aynı parti numarasından numuneler Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na analiz için iletilmiştir. Analiz hassasiyeti açısından diğer akredite laboratuvarlara göre 10 kat yüksek olan bu laboratuvarda ilgili şahit numunenin analiz sonucu limit değerlerinin çok altında tespit edilmiş ve “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre UYGUN olarak sonuçlanmıştır. Bununla birlikte ülkemizde ve dünyada satışa sunulan tüm doğal mineralli sular/doğal maden suları yeryüzüne çıkış anında kabul edilebilir oranda arsenik gibi ağır metaller içerebilmekte ve maden suları bu özellikleri doğrultusunda ve ulusal/uluslararası mevzuatlar dikkate alınarak ruhsatlandırılmaktadır.

Video ve Fotoğraflar