21 Mart’ta Basında Çıkan Asılsız Haberlerle İlgili Kamuoyu Duyurusu

Çar 22 Mar 2023
Photo Duyuru

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

21 Mart 2023 günü bazı basın yayın organlarında Kızılay Maden Suları ile ilgili olarak ortaya atılan asılsız iddialara yönelik açıklamamız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

26.04.2019 tarihinde Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Migros Muğla/Köyceğiz şubesinden Piyasa Gözetim Denetimi kapsamında numune alınmış, ilgili numuneye ait şahit numuneler ilgili satış noktasında mühürlenerek bırakılmıştır. Alınan numunenin Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında analizi yapılmış, analiz sonucunda arsenik miktarının yasal limit değerinin çok düşük bir farkla üzerinde olduğuna dair sonuç bildirimi tarafımıza yapılmış, bunu müteakiben Kızılay İçecek olarak sonuca itiraz edilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda numune alınan noktada "mühürlü" bir şekilde bırakılan ayni partiye ait şahit numunenin arsenik yönünden analiz edilmesi için talep yapılmış ve numune Türkiye'nin tüm Halk Sağlığı laboratuvarlarının merkezi ve referans noktası olan Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na analiz için iletilmiştir. Analiz hassasiyeti açısından diğer akredite laboratuvarlara göre 10 kat yüksek hassasiyetle analiz yapabilen bu laboratuvarda ilgili şahit numunenin analiz sonucu limit değerlerinin altında tespit edilmiş ve “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre UYGUN olarak sonuçlanmıştır.

Bunun dışında perakende satış yapan şirketler tarafından ürün kabul ve raf kontrolü kapsamında alınan numunelere farklı akredite laboratuvarda yapılan bağımsız testlerde de herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmamıştır. Ayrıca, Kızılay Maden Suları, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık ve aylık düzenli periyotlar ile fabrikalardan ve ürün satış noktalarından alınan çeşitli numunelerle fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır. Son 5 yılın verisi olarak, Tüm Türkiye'deki satış noktalarını kapsayacak şekilde maden sularımızdan 416 adet numune alınmış fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analize tabi tutularak uygunluğu teyit edilmiştir. Son olarak, işletmemizde yapılan denetimlerde konuya dair herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediği gibi, arsenik, ağır metal ve diğer kimyasal parametreler sebebiyle cezai yaptırım, ürün toplatma veya bir üretim faaliyetine ara verme işlemi gerçekleşmemiştir.

Zengin mineralli maden suları mevcut havzalarından ilk çıktıkları aşamada dinlenme havuzlarına alınmakta, dinlendirildikten ve gaz/mineral çökeltilerinden arındırıldıktan sonra üretim prosesine gönderilmektedir. Fabrikalarımızda son ürün olarak şişelenen sularımız uygun hijyenik paslanmaz boru/tank ve akışkan sistemleri kullanılarak yönetmeliklere uygun fiziksel filtrelerden geçirilerek doldurulmakta ve sürekli yetkili kurumlarca denetlenmektedir.

Yaklaşık 100 yıllık tecrübeye ve sektöründe liderliğe sahip olan Kızılay Maden Suları, zengin mineralli su sektöründe üretim, satış, Ar-Ge ve Kalite olarak tüm aşamalarda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun hareketle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

21.03.2023 tarihinde Kızılay İçecek A.Ş. kurum yöneticileri ve Kızılay Maden Suyu markamıza ilişkin gerek sosyal medyada gerekse bazı internet haber sitelerinde paylaşılan ve yapılan haberlerin, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle gerçekleştirildiği, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün sınırlarını aşan, demokratik toplumun gerekleriyle bağdaşmayan kamu güvenliğini, kamu sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde haber verme hakkini kötüye kullanmak suretiyle yanıltıcı haber yapmış olmaları sebebiyle hem Türkiye Kızılay Derneği hem de Kızılay İçecek A.Ş. tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet süreçleri başlatılmış olup; ayni zamanda sosyal medyada ve haber içeriklerinde yapılan asılsız iddiaların haksız rekabete, markanın kötülenmesine, yanlış ve yanıltıcı haber verilmesine sebep olduğundan; ilgililer hakkında da ayrıca Türk Ticaret Kanunu kapsamında hukuki süreçler başlatılmıştır.

Saygılarımızla,

Kızılay İçecek A.Ş.